t. 026 495 02 02 Home
bubotrain helpt!


het boek

ondersteuning

workshops

gebruikers

bestelinformatie

handelsprijzen

boek bestellen


Wanneer u als opleider het boek / tutorials / website inzet voor lessen Projectmatig Werken, dan kunt u bubotrain benaderen voor hulp. En in de meeste gevallen zijn daar geen of slechts beperkt kosten aan verbonden.

vormgeving van lessen
bubotrain kan ondersteuning bieden bij het vormgeven van lessen Projectmatig Werken. Daarbij wordt dan gekeken naar de specifieke leerdoelen die gehaald moeten worden, en bepalen we welke lesstof, tutorials en oefeningen daarbij passen.
Ook kan het voorkomen dat we, gericht op het type onderwijs (bijvoorbeeld techniek, gezondheid of zorg) heel specifieke oefeningen, cases of zelfs video tutorials ontwerpen, zodat deze beter aansluiten bij de belevingswereld van de studenten.

training docenten
bubotrain heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring met het verzorgen van opleidingen en trainingen Projectmatig Werken. Daardoor is ook helder wat wel en wat niet werkt tijdens lessen. Welke werkvormen gebruiken? Welke oefeningen op welk moment inzetten? En eerst een oefening doen en dan de theorie bespreken of juist eerst de theorie behandelen omdat die echt nodig is om de oefening te kunnen doen? En zo zijn er veel overwegingen die invloed hebben op het door de studenten begrijpen van de stof en het beklijven ervan.
Een training voor de docenten omvat naast een bespreking van Projectmatig Werken op hoofdlijnen vooral veel informatie over het praktisch inrichten van lessen, inzetten van werkvormen, oefeningen en cases en geboeid houden van een groep.

Bel of mail gewoon even met bubotrain als u ondersteuning kunt gebruiken.

bubotrain - Vogelweg 4A - Oosterbeek | post@bubotrain.nl
Handelsregister Arnhem 09220428 | Telefoon 026 495 02 02
'als je het niet op een eenvoudige manier kunt uitleggen, dan begrijp je het niet goed genoeg', Albert Einstein